Acordul de licenta

Important ! Înainte de a folosi oricare din Produsele Software pentru Mașini Electronice de Calcul enumerate mai jos , luați cunoștință cu condițiile de folosire, ce sunt incluse în acest Acord. Instalarea, lansarea sau o altă acțiune de exploatare a Produsului Software semnifică încheierea acestui Acord și acceptarea de către Dvs. a tuturor condițiilor incluse . Dacă nu sunteți de acord să acceptați condițiile acestui Acord , Dvs. nu aveți dreptul de a folosi acest Produse Software.

ACORD DE LICENȚĂ

Acest Acord de Licență se aplică Produsului Software  pentru Mașinile Electronice de Calcul : «amoCRM»

1. Terminurile de bază

1.1. Licențiar  – SRL "SEMSEO" Moldova, mun. Chisinau str. Independentei, 40 of.210.

1.2. Licențiat – orice persoană fizică sau juridică ,care deține dreptul de a utiliza Produsul Software în interesul său în conformitate cu cerințele legislației în vigoare a RM și a acestui Acord.

1.3. Produs software – Produs software pentru Mașinile Electronice de calcul «amoCRM» (atât în întregime, cît și părțile componente), ce prezintă în formă obiectivă ansamblul de de date și comenzi , inclusiv și textul final, bazele de date, , compozițiile audiovizuale, incluse de Licențiar în componența produsului software pentru Mașini de Calcul Electronice, cît și orice documentație pentru exploatarea acestuia.

1.4. Utilizarea Produsului Softare – folosirea funcțiilor sau lansarea în ordine, determinat de documentația pentru utilizator (tehnică ) și Acordul dat.

1.5. Utilizator Autorizat  – utilizator, înregistrat de Licențiatul în Produsul Software și care s-a autorizat în sistem cel puțin o dată.

1.6. Account – resurs informatic, fiind ansamblul de date a copiei Produsului Software cu un identificator unic, datorită căruia se grupează obiectele programului pentru afișarea și folosirea comună.

1.7. Suport Tenic – acțiune, întreprinsă de Licențiar în limitele și volumurile prestabilite, pentru a asigura funcțiunea Produsului Software, inclusiv și suportul informativ-consultativ a Licențiatului referitor la întrebările legate de folosirea Produsului Software.

1.8. Contract – document, în baza căruia Licențiarul (sau altă persoană , ce deține drepturi corespunzătoare) a oferit Licențiatului Produsul Software pentru exploatare cu respectarea condițiilor acestui Acord.

1.9. Înregistrare  – acțiune a Licențiatului, ce are ca scop crearea Account-ului , efectuată într-o ordine anumită și pentru scopuri, prevăzute de licența tipului corespunzător.

1.10. Cont de utilizator – înregistrare în sistemul Licențiarului (tip pereche login/parola sau o cheie specială de tip api), ce păstrează date , permite identificarea și autorizarea Licențiatului și autorizarea utilizatorului.

1.11 Tipul de licență  – plan tarifar, ales de Licențiat, potrivit Price-listei Licențiarului, publicată în rețeaua internet la adresa: http://www.amocrm.ru

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Licențiarul oferă Licențiatului dreptul de a folosi (o licență simplă) Produsul Software în limitele posibilităților de funcțiune prin lansarea programului (accesarea programului utilizînd rețeaua Internet), exclusiv pentru folosință desinestătătoare de Licențiat fără dreptul de sublicențiere a presoanelor terțe.

2.2. Acordul dat este încheiat înainte sau la începutul folosirii Produsului Software și este valabil pe durata întregului termen cu folosirea legală de Licențiat în limita de valabilitate a dreptului de autor și respectarea de către Licențiat a Acordului în vigoare.

2.3. Licențiarul oferă Licențiatului dreptul a folosi Produsul Software fără limitări conform teritoriului și în concordanță cu condițiile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, Contractului și a Acordului dat.

3. DREPTURILE DE AUTOR ȘI MĂRCILE ÎNREGISTRATE

3.1. Produsul Software reprezintă rezultatul activității intelectuale și obiectul drepturilor de autor (Produs Software pentru Mașini de Calcul Electronice), care sunt regulate și protejate de legislația Republicii Moldova cu referință la proprietatea intelectuală și normele de drept internațional.

3.2. Algoritmurile de lucru a Produsului Software și codurile sursă (inclusiv și părțile componente) sunt secrete comerciale a Licențiarului. Orice folosire a acestora sau a Produsului Software care duc la încălcarea condițiilor Acordului de Licențiere este clasificată ca încălcarea a drepturilor Licențiarului și este un motiv suficient de a retrage Utilizatorului drepturile oferite conform Contractului.

3.3. Licențiarul garantează, că deține toate drepturile asupra Produsului Software pentru a le oferi Licențiatului, inclusiv și documentația Produsului Software.

3.4. Răspunderea pentru încălcarea drepturilor de autor survine în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

3.5. Contractul în vigoare nu-i oferă Licențiatului niciun drept pentru a folosi Mărcile de Produs și Mărcile de Deservire a Licențiarului și/sau a partenerilor săi.

3.6. Licențiatul nu poate sub nici o formă să șteargă sau să facă de neobservat informația despre drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor comerciale sau patente, indicate în Produsul Software.

4. CONDIȚII DE UTILIZARE A PRODUSULUI SOFTWARE ȘI LIMITĂRI

4.1. Licențiatului i se oferă dreptul de a se Înregistrare conform Acordului de Licență.

4.2. Înregistrarea este efectuată de Licențiat desinestătător prin creare și indicarea contului său de utilizator.

4.3 Licențiatul deține dreptul în cadrul Licenței în vigoare și în concordanță cu tipul ales de licență, să plaseze în Cont date personale, dacă nu este încălcat Acordul de Licență și Legislația RM.

4.4. Licențiatul are dreptul să schimbe, să adauge sau să șteargă fișiere ale Produsului Software numai în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova referitoare la dreptul de autor.

5. CEDAREA (TRANSMITEREA) DREPTURILOR

5.1. Licențiatul cu excepția cazurilor prevăzute de Acordul în vigoare , are dreptul de a ceda în totalitate drepturile și obligațiile sale altui utilizator autorizat conform Acordului.

5.2. Cedarea (Trasnmitera) drepturilor și obligațiunilor sunt înfăptuite numai cu condiția îndeplinirii totale și necondiționate a acordului de noul Licențiat cu toate pozițiile și condițiile Acordului și Contractului în vigoare.

5.3. Licențiatul este obligat să ofere Licențiarului date depline depre noul Licențiat pentru a reînregistra pe el Produsul Software în conformitate cu Acordul în vigoare.

5.4. Cedarea (transmiterea) drepturilor conform Acordului în vigoare nu poate fi îndeplinită  по настоящему Соглашению не может быть осуществлена indirect sau prin o oarecare persoană terță.

6. TIPURI DE LICENȚĂ

6.1. Licențiatul are dreptul de a alege desinestătător tipul de licență corespunzător , lista cărora este disponibilă în rețeaua Internet conform adresei: http://www.amocrm.ru

6.2. Licențiatul deține dreptul de a folosi Produsul Software conform termenilor limită de licență pentru luarea în cunoștință (versiunea trial) într-o perioadă scurtă de timp, determinată de condițiile de înregistrare active la moment.

6.3. Licențiatul are dreptul de a schimba tipul de licență pe parcursul de valabilitate a acesteia, termenul de valabilitate a licenței achiziționate va fi prelungit cu termenul celei deja active, însă necheltuite cu luarea în considerare a costului tarifar ai noii licențe.

6.4. Începutul termenului de activare a licenței este data creării Contului de Utilizator și/sau Contului (data Înregistrării).

6.5. În cazul finisării termenului corespunzător licenței și în cazul în care Licențiatul nu achiziționează o nouă licență  în decursul a 15(cincisprezece) zile calendaristice, indicate în p. 6.1. a Acordului în vigoare, utlizarea ulterioară a Produsului Software de către Licențiat poate fi limitată de Licențiator conform dorinței sale.

6.6. Licențiarul deține dreptul de a schimba  în mod unilateral tipurile de licențe, prin amplasarea listei noi în rețeaua Internet la adresa http://www.amocrm.ru nu mai tîrziu de 14 (Paisprezece) zile de la data intrării în vigoare a acestor schimbări.

7. PAȘII DE UTILIZARE A PRODUSULUI SOFTWARE

7.1. Înregistrarea.

7.1.1. Pentru folosirea de Produsul Software Licențiatul trebuie să treacă procedura de Înregistrare, în urma căreia, pentru Licențiat se va crea un Cont de Utilizator și un Cont unic. Pentru adăugarea utilizatorilor Autorizați Licențiatul trebuie desinestătător să creeze conturile de utilizator și să le ofere acces la Cont prin intemediul Produsului Software . Numărul de utilizatori Autorizați în cadrul unui Cont sunt determinați reeșind din tipul licenței.

7.1.2. Pentru înregistrare Licențiatul se obligă de a oferi informație veridică și comletă despre sine și despre utilizatorii Autorizați conform întrebărilor, oferite în formularul de registrare, și menținerea acestei informații într-o stare actuală. Dacă Licențiatul oferă o informație eronată sau Licențiarul are temeiuri de a presupune că informația oferită de el nu este completă sau veridică, Licențiarul are dreptul după dorința sa de a bloca sau a șterge Contul de Utilizator a Licențiatului , cît și interzicerea de folosire a Produsului Software.

7.2. Loginul și parola pentru accesul la Contul de Utilizator a Licențiatului sau a utilizatorului Autorizat.

7.2.1. La înregistrare Licențiatul sau utilizatorul Autorizat desinestătător își alege loginul (nume unic simbolic a contului de utilizator a Licențiatului sau a Utilizatorului Autorizat) și parola pentru accesul la Contul de Utilizator. Licențiatorul deține dreptul de a interzice folosirea anumitor loginuri, și poate stabili cerințe cerințe asupra loginului și parolei (lungimea , simbolurilea acceptate ș.a.).

7.2.2. Licențiatul sau Utilizatorul Autorizat poartă răspundere proprie pentru securitatea profilului (rezistența către ghicirea) parolei alese de ei și păstrarea în strictă confidențialitate a parolei proprii. Licențiatul poartă răspundere proprie pentru toate acțiunile/inacțiunile (cît și urmările acestora) în limitele sau cu folosirea Produsului Software prin Contul de Utilizator, incluzînd și cazurile de transmitere binevolă sau nerespectarea normelor de confdențialitate pentru datele de acces de persoanele terțe, îndiferent de caz (inclusiv contractele și acordurile). Toate acțiunile în limitele sau cu folosirea Produsului Software prin Contul de Utilizator a Licențiatului sunt clasificate ca reproduse de el însăși, cu excepția cazurilor ce au avut loc după primirea de Licențiar de la Licețiat a unei cereri prevăzută în Acordul curent, cu notificarea privind utilizarea neautorizată a Produsului Software cu Contul de Utilizator al Licențiatului sau a oricărei alte încălcări (suspiciuni de încălcări) a confidențialității parolei sale.

7.2.3. Licențiatul este obligat să avertizeze Licențiarul în orice caz de acces neautorizat la Produsul Software cu folosirea Contului de Utilizator sau a oricărei încălcări(suspiciuni de încălcări) a confidențialității parolei sale. În scopuri de securitate, Licențiatul este obligat ca desinestătător să asigure finisarea lucrului cu succes pe durata logării sub Contul său de Utilizator (butonul «Ieșire»)  la finisarea fiecărei sesiuni de lucru cu Produsul Software. Licențiarul nu poartă răspundere de urmările de orice caracter, care pot avea loc din cauza încălcării de Licențiat a punctelor incluse în partea curentă din Acord.

7.3. Ștergerea Contului de Utilizator. Licențiarul deține dreptul de a bloca sau a șterge Contul de Utilizator a Licențiatului, inclusiv și tot conținutul profilului fără a explica motivele, în cazul încălcării condițiilor din Acord. Din acest moment restabilirea Contului de Utilizator, orice informație referitoare la profil, accesul la Produsul Software cu acest Cont de Utilizator sunt imposibile.

8. LIMITAREA UTILIZĂRII

8.1. Licențiatul și/sau Utilizatorii Autorizați nu au dreptul de a comite acțiuni care pot provoca : a) dereglarea funcționării corecte a aparatului și rețelei Licențiarului; b) încălcarea lucrului Produsului Software sau limitarea posibilităților altor utilizatori de a folosi Produsul Software , cît și accesul la sursele informaționale și de calcul aflate în rețeaua Licențiarului; c) dăunarea sau amenințarea de a realiza careva daune persoanelor terțe, inclusiv prin plasarea informației și a link-urilor în rețeaua internet, conținutul cărora sunt în contradicție cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8.2.Licențiatul nu deține dreptul și posibilitatea de a modifica Produsul Software.

8.3. Licențiatul își asigură desinestătător prezența echipamentelor necesare pentru a utiliza Produsul Software și respectiv, accesul la rețeaua Internet.

8.4. Licențiatul garantează că deține dreptul asupra tuturor datelor, aplicațiilor software sau serviciilor care sunt folosite pentru a conlucra cu Produsul Software, iar acțiunile nu neglijează sub niciun aspect dreptul părților terțe.

8.5. Licențiatul nu are dreptul de a folosi Produsul Software prin alte modalități decît cele indicate în Acordul dat, nu poate copia, a vinde și de a comercializa aplicația sau accesul către ea, în afara cazurilor cînd Utilizatorul deține autorizare de la Licențiar.

9. SUPORTUL TEHNIC

9.1. Licențiarul asigură cu Suport Tehnic Licențiatul, referitor la întrebări legate de funcționalitatea Produsului Software, particularitățile de exploatare pentru configurările standard suportate de sistemele operaționale, sisteme de poștă electronică și alte sisteme  în conformitate și după condițiile, indicate în documentația tehnică atașată Produsului Software.

9.2. Licențiatul deține dreptul de a apela la serviciul Suportului Tehnic fără a achita remunerări suplimentare.

9.3. Pentru realizarea Suportului Tehnic Licențiarul are dreptul de a cere de la Licențiat informații, ce țin de contul său de utilizator, specificații tehnice ale echipamentelor și alte date necesare pentru a înfăptui cu succes Suportul Tehnic.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE LIMITATĂ

10.1. Produsul Software este oferit după principiul «așa cum este» iar Licențiarul nu garantează, că toate funcționalitățile vor corespunde așteptărilor din partea Licențiatului și că pot fi aplicate pentru un scop anume.

10.2. Licențiarul nu controlează publicarea de Licențiat a oricărei informații în timpul utilizării Produsului Software, nu influențează asupra conținutului și a integrității, iar la momentul plasării informațiilor nu știe și nici nu poate ști dacă sunt prezente încălcări ale drepturilor protejate de lege și interesele părților terțe, convențiilor internaționale și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

10.3. Licențiarul nu poartă răspundere în fața Licențiatului pentru orice daună, pierdere de venituri, profit, informații sau economii, legate de folosirea sau de incapacitatea de folosire a Produsului Software, inclusiv și în cazul prevenirii din partea Licențiatului despre posibilitatea unei asemenea daune, fie o cerere adresată de către o parte terță.

10.4. Dacă la folosirea Produsului Software vor fi detectate careva greșeli, Licențiarul va întreprinde măsuri de a le corecta într-un termen pe cît se poate de scurt. Părțile sunt de acord că un termen fix nu poate fi stabilit, din cauza că Produsul Software interacționează cu alte aplicații pentru Mașini de Calcul Electronice ce aparțin diferitor dezvoltatori, sisteme de operare și resurse hardware ale computerului Licențiatului, iar capacitatea de lucru și timpul de eliminare a greșelilor nu depinde în totalitate de Licențiar.

10.5. În cazul săvîrșirii de către Licențiat a acțiunilor interzise de normele prezentului Acord, Licențiarul deține dreptul ca fără explicații și oarecare notificări din partea Licențiatului să întreprindă măsuri de depistare și împiedicare a încălcările indicate.

10.6. Pentru încălcarea condițiilor prezentului Acord de către Licențiat, parvine răspunderea, prevăzută de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11. CONDIȚII DE PRELUCRARE ȘI UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Acceptînd condițiile prezentului Acord, Licențiatul, în corespundere cu legea Nr. 133 «Despre datele cu caracter personal» din 08.07.2011, acționînd liber, cu voință proprie și în interesul propriu, își exprimă acordul : oferirea datelor personale, ce conțin Numele de Familie, Numele, Patronimicul, adresa poștei electronice, numărul telefonului de contact, data nașterii, regiunea, orașul, numele organizației, postul pentru prelucrarea lor de către Licențiar.

11.2. Licențiarul se angajează de lua toate măsurile necesare pentru a proteja datele personale de accesurile ilegale și dezvăluirile acestora.

11.3 Acordul dat este valabil pe parcursul întregului termen de valabilitate a Acordului de Licență și de folosire de către Licențiat a Produsului Software. Licențiatul realizează și este de acord, că în cazul revocării Acordului dat, el pierde orice posibilitate de a folosi părți sau chiar toate serviciile Produsului Software.

11.4. Licențiatul este de acord cu primirea prin intermediul poștei electronice, adresa indicată de el la momentul înregistrării, a mesajelor cu caracter informativ, ce țin de produse și servicii ce aparțin Licențiarului și a partenerilor acestuia.

12. ÎNCETAREA, MODIFICAREA ȘI REZILIEREA ACORDULUI

12.1. Referitor la întrebări, neatinse de Acordul dat, Părțile se conduc după legislația în vigoare a Republicii Moldova.

12.2. Licențiarul deține dreptul de a modifica condițiile Acordului dat în mod unilateral prin publicarea textului modificat în rețeaua Internet la adresa http://www.amocrm.ru

12.3. Licențiarul deține dreptul în caz de încălcarea de către Licențiat a condițiilor Acordului curent, privind folosirea Produsului Software, în mod unilateral, să rezilieze Acordul dat.

12.4. La rezilierea Acordului dat de către orice parte și pe baza oricărui motiv , Licențiatul și Utilizatorii Autorizați sunt obligați să înceteze folosirea Produsului Software în totalitate.

12.5. În cazul în care instanță de judecată cataloghează unele dispoziții ale prezentului Acord ca fiind nevalabile, Acordul rămîne actual în privința celorlalte puncte.

13. DIZPOZIȚII SUPLIMENTARE

13.1. Licențiatului i se interzice folosirea Produsului Software pentru realizarea expedierei voluminoase de mesaje electronice cu context comercial, publicitar sau de oricare alt tip, necoordonate (fără necesitate) de primitor la adresa electronică sau în grupul de teleconferințe ("spam"). Nu este catalogată ca "spam" expedierea informațiilor cu acordul primitorului, la posibilitatea refuzului de la abonare.

13.2. Utilizarea Produsului Software trebuie realizată de Licențiat numai prin căi și metode legale cu respectarea legislației Republicii Moldova, Uniunii Europene și SUA.

13.3. Pentru conținutul Account-ului (copiile Produsului Software), datele create și menținute de Licențiat, răspunderea directă este atribuită Licențiatului. Licențiarul nu efectuează controlul prematur a informației deținute și răspîndite de Licențiat, însă dacă publicarea și răspîndirea acestei informații contrazice legislației, Licenziarul este în drept deplin de a bloca sau de a șterge Account-ul dat și datele conținute fără vreo avertizare.

13.4. Licențiarul nu oferă Licențiatului servicii de comunicații, nu organizează pentru el posibilitatea de a accesa sistemele informatice a rețelelor informaționale de telecomunicații, inclusiv și accesul la rețeaua Internet, și nu oferă activități pentru recepționare, prelucrare, păstrare, transmitere, livrare a mesajelor de telecomunicații.

14. DATELE DE CONTACT ALE LICENȚIARULUI

Adresările referitor la condițiile Acordului dat și a Suportului Tehnic sunt prelucrate la adresa poștei electronice support@amocrm.ru

EXECUTANT

SRL "SEMSEO"
Or. Chisinau Str.Independentii 40 of 210
c/f.:1012600031022
BC "Victoriabank" Filiala nr.11
CB.: VICBMD2X883
C/D MDL: MD76VI000022242111493MDL
TVA: 0307689